Grŵp Trawsbleidiol

Wlân Cymreig

Disgrifiad

Diben

 

Fforwm ar gyfer trafod polisi trawsbleidiol sy’n ymwneud â’r diwydiant gwlân yng Nghymru. Mae’r grŵp yn dod â chynrychilwyr ynghyd o’r Senedd a phob rhan o’r sector gwlân; i ystyried a nodi heriau a photensial y sector yn y dyfodol, ei warchod a chyfleoedd iddo.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Cefin Campbell AS

 

Ysgrifennydd: Jacqui Pearce (Welsh Wool Alliance)

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jacqui Pearce

Aelodau