Grŵp Trawsbleidiol

Clefyd Seliag a Dermatitis Herpetiformis

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Glefyd Seliag a Dermatitis Herpetiformis

 

 

Diben

I drafod, datblygu a hyrwyddo datrysiadau polisi i wella bywydau’r gymuned seliag yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth AS

 

Ysgrifennydd: Tristan Humphreys

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad: 20 Medi 2022

 

Amser: 12:00 – 13:30

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Tristan Humphreys

Aelodau

 • Rhun ap Iorwerth AS (Cadeirydd)
 • Mike Hedges AS
 • Mark Isherwood AS
 • Russell George AS
 • Peredur Owen Griffiths AS
 • Rebecca Bowen - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Claire Constantinou - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Saesneg yn unig)
 • Dr Richard Cousins - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Saesneg yn unig)
 • Dr Ieuan Davies - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Saesneg yn unig)
 • Sian Evans - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Saesneg yn unig)
 • Dr Vivek Goel - Spire Hospital, Cardiff
 • Tristan Humphreys - Coeliac UK
 • Josh James - Diabetes UK
 • Alison Jones - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Wayne Lewis - Crohns & Colitis UK
 • Graham Phillips - Coeliac UK (Swansea group representative)
 • Dr Geraint Preest - Pencoed Medical Practice
 • Simon Scourfield - NHWIS
 • Ian Severn - Cardiff Coeliac Local Group
 • Dr Jill Swift - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Saesneg yn unig)