Grŵp Trawsbleidiol

Pobl Hŷn a Heneiddio

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Bobl Hŷn a Heneiddio

 

Diben

 

Hybu dealltwriaeth o faterion a wynebir gan bobl hŷn ar broses heneiddio.

Cynnal cyfarfodydd rhwng pobl hŷn, Aelodaur Senedd a sefydliadau ac asiantaethau perthnasol eraill.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mike Hedges AS

 

Ysgrifennydd: Ceri Cryer

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Ceri Cryer

Aelodau