Grŵp Trawsbleidiol

Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd Ynni

Disgrifiad

Diben

Hybu dealltwriaeth o dlodi tanwydd a galluogi Aelodau i drafod y materion polisi sy'n effeithio ar allu cartrefi yng Nghymru i fforddio cadw'n gynnes ac yn ddiogel gartref.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AS

 

Ysgrifennydd: Ben Saltmarsh

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Ben Saltmarsh

Aelodau

 • Mark Isherwood AS (Cadeirydd)
 • Jane Dodds AS
 • Janet Finch-Saunders AS
 • John Griffiths AS
 • Mike Hedges AS
 • Vikki Howells AS
 • Sioned Williams AS
 • Michael Anderson - Ofgem
 • Matthew Brindley - Care & Repair Cymru
 • Kate Calladene - E.ON
 • Matt Copeland - NEA
 • Jonathan Cosson - Cymru Gynnes
 • David Cowdrey - MCS Charitable Foundation
 • Ceri Cryer - Age Cymru
 • Peter Davies - PD Partership
 • Claire Durkin - NEA
 • Bethan Edwards - Marie Curie
 • Haf Elgar - Cyfeillion y Ddaear
 • Steffan Evans - Sefydliad Bevan
 • Richard Hauxwell-Baldwin - MCS Charitable Foundation
 • Sophia Haywood - Liquid Gas UK
 • Sam Hughes - Cyngor ar Bopeth
 • Crispin Jones - Arbed am Byth
 • George Jones - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
 • William Jones - CAB Ceredigion
 • Matthew Kennedy - Chartered Institute of Housing Cymru
 • Liz Lambert - Cyngor Caerdydd
 • Simon Lannon - Prifysgol Caerdydd
 • Fflur Lawton - Smart Energy GB
 • Simone Lowthe-Thomas - Severn Wye Energy Agency
 • Jocelle Lovell - Canolfan Cydweithredol Cymru
 • Karen McFarlane - Plant yng Nghymru
 • Lia Murphy - Ofgem
 • Sean O’Neill - Plant yng Nghymru
 • Faye Patton - Care and Repair Cymru
 • Claire Pearce-Crawford - Melin Homes
 • Dr Tim Peppin - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Lee Phillips - Money and Pensions Service
 • Eurgain Powell - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
 • Bethan Proctor - Cartrefi Cymunedol Cymru
 • Elaine Robinson - Prifysgol Caerdydd
 • Neville Rookes - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)
 • Ben Saltmarsh - NEA Cymru
 • Ben Sears - CLLC
 • Joanna Seymour - Cymru Gynnes
 • Adam Scorer - National Energy Action (NEA)
 • Peter Smith - NEA
 • Tim Thomas - Cymdeithas Landlordiaid Preswyl
 • David Wallace - Student Loan Company
 • Elizabeth Warwick - Wales and West Utilities
 • Jack Wilkinson-Dix - Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
 • Eleri Williams - Office of Future Generations Commissioner
 • Louise Woodfine - Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Sam Worral - Gypsies and Travellers Wales