Grŵp Trawsbleidiol

Canser

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ganser

 

Diben

 

Hwyluso trafodaeth rhwng; Aelodau o'r Senedd; gweithwyr meddygol proffesiynol; elusennau a; y rhai y mae canser yn effeithio arnynt, i nodi ffyrdd o wella canlyniadau canser a phrofiad cleifion yng Nghymru, ac i ymgyrchu dros y gwelliannau hynny.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees

 

Ysgrifennydd: Katie Till, Cancer Research UK

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Katie Till, Cancer Research UK

Aelodau