Grŵp Trawsbleidiol

Dur

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddur

 

Diben

 

I drafod a chefnogi buddiannau y diwydiant dur ac i ddathlu ei bwysigrwydd yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees

 

Ysgrifennydd: Stephanie Lynch

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Stephanie Lynch

Aelodau