Grŵp Trawsbleidiol

Dur

Disgrifiad

Diben

 

I drafod a chefnogi buddiannau y diwydiant dur ac i ddathlu ei bwysigrwydd yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees AS

 

Ysgrifennydd: Stephanie Lynch

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 30 Ionawr 2023

 

Amser: 6 o’r gloch

 

Lleoliad: Ar-lein

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Stephanie Lynch

Aelodau