Grŵp Trawsbleidiol

Nychdod Cyhyrol a Chyflyrau Niwrogyhyrol

Disgrifiad

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth am yr angen i ddatblygu gwasanaethau arbenigol i gleifion sydd â nychdod cyhyrol a chyflyrau niwrogyhyrol cysylltiedig yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth AS

 

Ysgrifennydd: Michaela Regan

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Michaela Regan

Aelodau