Grŵp Trawsbleidiol

Dementia

Disgrifiad

Diben

 

Edrych ar ffyrdd o wella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru sy'n byw gyda dementia a phobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhys ab Owen AS

 

Ysgrifennydd: Sion Jones

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Sion Jones

Aelodau