Grŵp Trawsbleidiol

Dementia

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Dementia

 

 

Diben

Edrych ar ffyrdd o wella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru sy'n byw gyda dementia a phobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhys ab Owen MS

 

Ysgrifennydd: Sion Jones

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 9 Tachwedd 2022

 

Amser: 12 – 1 o’r gloch

 

Lleoliad: Ar-lein

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Sion Jones

Aelodau