Grŵp Trawsbleidiol

Twf Gwledig

Disgrifiad

Diben

 

Archwilio sut y gellir goresgyn rhwystrau ar gyfer datblygu’r economi wledig, a chanolbwyntio ar ddatblygu polisi i hyrwyddo buddsoddi, datblygu strategol, gwella seilwaith hanfodol, y gyfundrefn caniatâd cynllunio a meysydd eraill i wella cynhyrchiant gwledig er lles y wlad gyfan. Bydd y Grŵp yn defnyddio 2023 i gynnal ymchwiliad i gynhyrchiant gwledig yng Nghymru a llunio adroddiad yn crynhoi ei ganfyddiadau erbyn diwedd y flwyddyn.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Samuel Kurtz AS

 

Ysgrifennydd: Robert Dangerfield - CLA

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 24 Ionawr 2023

 

Amser:

 

Lleoliad: Senedd

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Robert Dangerfield

Aelodau