Grŵp Trawsbleidiol

Twf Gwledig

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Dwf Gwledig

 

 

Diben

 

Trafod ariannu amaethyddiaeth a thwf yr economi wledig – ar ôl COVID ac ar ôl ymadael â’r UE.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Samuel Kurtz AS

 

Ysgrifennydd: Robert Dangerfield - CLA

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau