Grŵp Trawsbleidiol

Pysgodfeydd a Dyframaethu - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

 

Darparu fforwm cyfathrebu ar gyfer y diwydiant, y Senedd, Llywodraeth Cymru a sefydliadau pwysig i rannu mewnwelediad gwerthfawr, codi ymwybyddiaeth a materion allweddol yn y diwydiant.

Tynnu sylw at rôl y diwydiant yng Nghymru.

 

Cefnogi Pysgodfeydd a Dyframaethu yng Nghymru er mwyn iddo ffynnu.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mabon ap Gwynfor AS

 

Ysgrifennydd: Noemi Donigiewicz

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Noemi Donigiewicz

Aelodau