Grŵp Trawsbleidiol

Adeiladu

Disgrifiad

Diben

 

Bydd y grŵp yn ceisio hyrwyddo dealltwriaeth ymhlith Aelodau o'r Senedd a grwpiau perthnasol eraill am y diwydiant adeiladu yng Nghymru, yn ogystal â'r amgylchedd adeiledig ehangach a'i effaith ar feysydd gwleidyddol allweddol, gan gynnwys treftadaeth, cynllunio, cymorth busnes, carbon isel, caffael, datblygu economaidd, a'r cyflenwad tai. Bydd yn gweithio er mwyn cefnogi'r sector adeiladu fel sector â blaenoriaeth ac er mwyn sicrhau bod gan Gymru ddiwydiant adeiladu o'r radd flaenaf sy'n sicrhau'r gwerth gorau i gleientiaid ac yn hyrwyddo amgylchedd diogel ar ei safleoedd, ynghyd â gweithlu amrywiol a llwybrau gyrfa a rhagolygon cyflogaeth sy'n gymeradwy ac yn cael eu cefnogi'n ddigonol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Joyce Watson AS

 

Ysgrifennydd: Alex Rawlin, CITB

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Alex Rawlin, CITB

Aelodau