Grŵp Trawsbleidiol

Cymru Rhyngwladol

Disgrifiad

Diben

 

Annog Cymru a Senedd sy’n edrych allan i’r byd. Hybu proffil Cymru yn fyd-eang, meithrin cysylltiadau rhyngwladol - masnachol, diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol - dysgu gan lywodraethau senedd-dai a chymdeithasau sifil o wledydd eraill.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Heledd Fychan MS

 

Ysgrifennydd: Jenny Scott

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 14 Chwefror 2023

 

Amser: 10 – 11 yn y bore

 

Lleoliad:

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jenny Scott

Aelodau