Grŵp Trawsbleidiol

Hawliau Defnyddwyr

Disgrifiad

Diben

 

Er nad yw’r rhan fwyaf o’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â hawliau defnyddwyr wedi’i datganoli, diben y grŵp hwn yw archwilio sut y gall pobl yng Nghymru fod yn fwy hyderus fel defnyddwyr ynghylch yr ystod lawn o nwyddau a gwasanaethau sydd ar gael ac sy’n dod i’r amlwg mewn marchnad ddigidol sy’n tyfu’n barhaus.

Mae rhai pobl yn profi mwy o anfantais nag eraill mewn perthynas â marchnadoedd. Nod y grŵp hwn fydd ystyried yr ysgogiadau a’r cyfleoedd sydd ar gael yng Nghymru i sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad llawn at nwyddau a gwasanaethau – gan gynnwys mynediad ariannol, daearyddol, demograffig, diwylliannol, ieithyddol a chorfforol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Sioned Williams AS

 

Ysgrifennydd: Alun Evans

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 25 Hydref 2023

 

Amser: 12:15-13:15

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Alun Evans

Aelodau