Manylion cyswllt

Hawliau Defnyddwyr

Sioned Williams AS (Cadeirydd)

34 Stryd Alfred
Castell-Nedd
SA11 1EH

01639 203204

Sioned.Williams@Senedd.Cymru

Jane Dodds AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7231

Jane.Dodds@senedd.cymru

Huw Irranca-Davies AS

Uned 2
112-113 Commercial Street
Maesteg
CF34 9DL

0300 200 7328

Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru

Mark Isherwood AS

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
Mold
Treffynnon
CH7 1EG

01352 710232

Mark.Isherwood@senedd.cymru

Alun Evans

(Ni roddir cyfeiriad)