Grŵp Trawsbleidiol

Anabledd Dysgu - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

 

Trafod a hyrwyddo'r materion sy'n effeithio ar fywydau pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru a'u teuluoedd/gofalwyr.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Sioned Williams AS

 

Ysgrifennydd: Samantha Williams / Sara Pickard

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 12 Mawrth 2024

 

Amser: 12:15 – 13:15

 

Lleoliad: Zoom

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Samantha Williams

Aelodau

  • Sioned Williams AS (Cadeirydd)
  • Mike Hedges AS
  • Mark Isherwood AS
  • Wayne Crocker - Mencap Cymru
  • Julian Hallett - Down Syndrome Association
  • Joe Powell - All Wales People First
  • Mandy Powell - Cymorth Cymru
  • Zoe Richards - Learning Disability Wales
  • Samantha Williams - Learning Disability Wales
  • Kate Young - Fforwm Cymru Gyfan Rhieni a Gofalwyr Pobl ag Anableddau Dysgu