Grŵp Trawsbleidiol

Chwaraeon - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

Gwella cyflwr chwaraeon, cyfleusterau a safonau chwaraeon yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Laura Anne Jones AS

 

Ysgrifennydd: Matthew Williams, Cymdeithas Chwaraeon Cymru

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 31 Ionawr 2024

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Matthew Williams

Aelodau