Grŵp Trawsbleidiol

Chwaraeon

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Chwaraeon

 

 

Diben

Gwella cyflwr chwaraeon, cyfleusterau a safonau chwaraeon yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Laura Anne Jones AS

 

Ysgrifennydd: Matthew Williams, Chwaraeon Cymru

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 7 Rhagfyr 2022

 

Amser: 11 - 12

 

Lleoliad: Zoom

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Matthew Williams

Aelodau