Grŵp Trawsbleidiol

Tai

Disgrifiad

Diben

 

Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar Dai yn fforwm trawsbleidiol ar gyfer trafod polisi a materion eraill yn ymwneud â thai a digartrefedd yng Nghymru. Mae’r grŵp yn dwyn ynghyd cynrychiolwyr o’r Senedd, o’r sector tai a digartrefedd a rhanddeiliaid cysylltiedig eraill i drafod rôl sylfaenol cartref o ran creu’r Gymru iach, ffyniannus a chydnerth y mae pawb am ei gweld.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mabon ap Gwynfor AS

 

Ysgrifennydd: Dewi John

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 6 Chwefror 2023

 

Amser: 9.30 yn y bore

 

Lleoliad: Microsoft Teams

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Dewi John

Aelodau

 • Mabon ap Gwynfor AS (Cadeirydd)
 • Jane Dodds AS
 • Mike Hedges AS
 • Mark Isherwood AS
 • Peredur Owen Griffiths AS
 • Craig ab Iago - Cabinet Lead for Housing (Gwynedd)
 • Bernie Attridge - Cabinet Lead for Housing (Flintshire)
 • Steve Bayley - Housing Official (Wrexham)
 • Rose Baxter - Welsh Women's Aid
 • Jennie Bibbings - Shelter Cymru
 • Mark Bodger - Construction Industry Training Board
 • Mark Congreve - Housing Official (BG)
 • Jayne Conlon - Cyngor Ffoaduriaid Cymru
 • Sue Cousins - Housing Official (Caerphilly)
 • Ceri Cryer - Age Cymru
 • Katie Dalton - Cymorth Cymru
 • David Daniels - Cabinet Lead for Housing (Torfaen)
 • Calum Davies - NRLA Wales
 • Dai Davies - Cabinet Lead for Housing (Blaenau Gwent)
 • Nina Davies - Housing Official (Powys)
 • Pat Davies - Cabinet Lead for Housing (Pembs)
 • Rhian Davies - Anabledd Cymru
 • Andrew Davies-Wrigley - Housing Official (Pembs)
 • Matthew Dicks - Chartered Institute of Housing Cymru
 • Dafydd Edwards - Cabinet Lead for Housing (Ceredigion)
 • Elin Edwards - Royal National Institute of Blind People Cymru
 • Cheryl Emery - Housing Official (RCT)
 • Linda Evans - Cabinet Lead for Housing (Carms)
 • Mel Evans - Housing Official (Flintshire)
 • Steffan Evans - Sefydliad Bevan
 • Steve Gadd - Housing Official (Denbighshire)
 • Dafydd Gibbard - Housing Official (Gwynedd)
 • Kevin Gibbs - Cabinet Lead for Housing (Merthyr)
 • D J Griffiths - Cabinet Lead for Housing (Wrexham)
 • Mark Harries - House Builders' Federation
 • Richard Hauxwell-Baldwin - MCS Charitable Foundation
 • Aaron Hill - Cartrefi Cymunedol Cymru
 • Ewan Hilton - Platfform
 • Nigel Hollett - Cymdeithas y Tir a Busnesau Gefn Gwlad
 • Thomas Hollick - The Wallich
 • Neil Howell - Housing Official (Torfaen)
 • Jasmine Jones - Gypsies and Travellers Wales
 • Nick Jones - Housing Official (Vale of Glam)
 • Rob G Jones - Cabinet Lead for Housing (NPT)
 • Sara Jones - Cabinet Lead for Housing (Monmouthshire)
 • Dewi John - Shelter Cymru
 • Matthew Kennedy - Chartered Institute of Housing Cymru
 • Hugh Kocan - The Bevan Foundation
 • Amy Lee Pierce - The Wallich
 • Andrea Lewis - Cabinet Lead for Housing (Swansea)
 • Rhys Lewis - Cabinet Lead for Housing (RCT)
 • David Lloyd - TPAS Cymru
 • Claire Marchant - Housing Official (NPT)
 • Catherine May - CIH Cymru
 • Iain McIntosh - Cabinet Lead for Housing (Powys)
 • Ned Michael - Housing Official (Anglesey)
 • Matthew Morgan - Goleudy
 • Nick Morris - Crisis
 • Jane Mudd - Cabinet Lead for Housing (Newport)
 • Alun Mummery - Cabinet Lead for Housing (Anglesey)
 • Bonnie Navarra - Hosuing Justice Cymru
 • Janine Nightingale - Housing Official (Bridgend)
 • Jane Oates - Housing Official (Monmouthshire)
 • Glenn Page - Mind Cymru
 • David Palmer - Wales Co-op Centre
 • Andrew Parker - Cabinet Lead for Housing (Vale of Glam)
 • Sam Parry - Housing Official (Conwy)
 • Faye Patton - Care and Repair Cymru
 • Lisa Phipps - Cabinet Lead for Housing (Caerphilly)
 • Steve Porter - Housing Official (Swansea)
 • Mandy Powell - Cymorth Cymru
 • Ruth Power - Shelter Cymru
 • Donna Pritchard - Housing Official (Ceredigion)
 • Sam Rees - RICS
 • Sara Reid Danks - Gypsies and Travellers Wales
 • Elizabeth Roberts - Cabinet Lead for Housing (Conwy
 • Bob Smith - CaCHE
 • Robin Staines - Housing Official (Carms)
 • Suzanne Stephens - Housing Official (Merthyr)
 • Gwendolyn Sterk - Welsh Women's Aid
 • Tasmin Sterling - Tamsin Stirling Consultancy
 • Vivienne Sugar - Sefydliad Joseph Rowntree
 • Elizabeth Taylor - TPAS Cymru
 • Lynda Thorne - Cabinet Lead for Housing (Cardiff)
 • Jane Thomas - Housing Official (Cardiff)
 • Ross Thomas - Tai Pawb
 • Tim Thomas - Cymdeithas Landlordiaid Preswyl
 • Tony Thomas - Cabinet Lead for Housing (Denbighshire)
 • Natalie Thompson - Housing Official (Newport)
 • David Watkins - RNIB
 • Neil Williams - Care and Repair Cymru
 • Richard Young - Cabinet Lead for Housing (Bridgend)
 • Alicja Zalesnska - Tai Pawb