Grŵp Trawsbleidiol

Angladdau a Phrofedigaeth - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

Darparu fforwm ar gyfer trafod materion yn ymwneud ag angladdau a phrofedigaeth sy’n effeithio ar bobl Cymru a’r bobl proffesiynol sy’n gofalu amdanynt.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AS

 

Ysgrifennydd: Deborah Smith

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 18 Hydref 2023

 

Amser: 11:30 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafelloedd cynadledda C a D, Ty Hywel

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Deborah Smith

Aelodau