Grŵp Trawsbleidiol

Angladdau a Phrofedigaeth

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Angladdau a Phrofedigaeth

 

 

Diben

Darparu fforwm ar gyfer trafod materion yn ymwneud ag angladdau a phrofedigaeth sy’n effeithio ar bobl Cymru a’r bobl proffesiynol sy’n gofalu amdanynt.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AS

 

Ysgrifennydd: Deborah Smith

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Deborah Smith

Aelodau