Manylion cyswllt

Angladdau a Phrofedigaeth - Grŵp Trawsbleidiol

Mark Isherwood AS (Cadeirydd)

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
Mold
Treffynnon
CH7 1EG

01352 710232

Mark.Isherwood@senedd.cymru

Jane Dodds AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7231

Jane.Dodds@senedd.cymru

Russell George AS

13 Parker's Lane
Y Drenewydd
SY16 2LT

01686 610 887

russell.george@senedd.cymru

Llyr Gruffydd AS

Canolfan Busnes Birch House
Hen Lon Parcwr
Rhutun
Sir Ddinbych
LL15 1NA

01824 703 593

Llyr.Gruffydd@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Darren Millar AS

Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

0300 200 6206

Darren.Millar@senedd.cymru

Paul Allcock

(Ni roddir cyfeiriad)

Rev Ahmed Alsisi

(Ni roddir cyfeiriad)

Philip Blatchly

(Ni roddir cyfeiriad)

Martin Birch

(Ni roddir cyfeiriad)

Kim Bird

(Ni roddir cyfeiriad)

Jon Levett

(Ni roddir cyfeiriad)

Terry Tennens

(Ni roddir cyfeiriad)

Gordon Swan

(Ni roddir cyfeiriad)

Lynda Wallis

(Ni roddir cyfeiriad)