Grŵp Trawsbleidiol

Cyflyrau prin, genetig a heb ddiagnosis

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Cyflyrau prin, genetig a heb ddiagnosis

 

 

Diben

Er mwyn i’r Aelodau drafod cyflyrau prin, genetig a heb ddiagnosis gydag arbenigwyr a chleifion.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mike Hedges AS

 

Ysgrifennydd: Rachel Clayton

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Rachel Clayton

Aelodau