Grŵp Trawsbleidiol

Fwyd Ysgol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fwyd Ysgol

 

Diben

 

Gweithio gydag awdurdodau lleol, cynhyrchwyr, arlwywyr a sefydliadau trydydd sector i archwilio’r heriau a’r cyfleoedd sy’n codi yn sgil ymestyn prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol gynradd yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jenny Rathbone AS

 

Ysgrifennydd: Bryn Hamer

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Bryn Hamer

Aelodau