Grŵp Trawsbleidiol

Menywod

Disgrifiad

Diben

 

Cynyddu amrywiaeth a maint y Senedd ac amrywiaeth llywodraeth leol drwy bwyso am ddiwygio a chwotâu etholiadol, gweithio hyblyg a dulliau cymorth cadarn

 

Hyrwyddo diogelwch cryfach o hawliau menywod

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Sian Gwenllian AS

 

Ysgrifennydd: Jessica Laimann

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 17 Mawrth 2023

 

Amser: 11:30 – 12:30

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Aelodau

 • Siân Gwenllian AS (Cadeirydd)
 • Jane Dodds AS
 • Mike Hedges AS
 • Heledd Fychan AS
 • Delyth Jewell AS
 • Y Gw. Anrh. Elin Jones AS - Llywydd
 • Sarah Murphy AS
 • Carolyn Thomas AS
 • Joyce Watson AS
 • Sioned Williams AS
 • Patience Bentu - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Jess Blair - Electoral Reform Society Cymru
 • Jordan Brewer - Cymorth i Ferched Cymru
 • Natasha Davies - Chwarae Teg
 • Catherine Fookes
 • Lenaine Foster-Bennett - EYST
 • Cerys Furlong - Chwarae Teg
 • Davina-Louise Green - Stonewall Cymru
 • Ele Hicks - Diverse Cymru
 • Leigh Ingham - Plan International UK
 • Sara Kirkpatrick - Cymorth i Ferched Cymru
 • Jessica Laimann - Y Gwasanaeth Ymchwil
 • San Leonard - Social Firms Wales
 • Yr Athro Laura McAllister - Wales Governance Centre, Cardiff University
 • Mutale Merrill - BAWSO
 • Dr Rachel Minto - Prifysgol Caerdydd
 • Rayner Rees - Soroptimists
 • Debbie Shaffer - Triniaeth Deg i Fenywod Cymru
 • Abi Thomas - Plaid Cymru
 • Megan Thomas - Anabledd Cymru
 • Hade Turkmen - Chwarae Teg
 • Eleri Williams - Office of Future Generations Commissioner
 • Melissa Wood - EHRC
 • Iestyn Wyn - Stonewall Cymru