Grŵp Trawsbleidiol

Cwrw a Thafarndai

Disgrifiad

Diben

 

Dathlu’r nifer cynyddol o fragdai a’r cyfraniad y mae tafarndai yn ei wneud i’n cymunedau

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jack Sargeant AS

 

Ysgrifennydd: John Pockett

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
John Pockett

Aelodau