Manylion cyswllt

Cwrw a Thafarndai

Jack Sargeant AS (Cadeirydd)

Deeside Enterprise Centre
Rowley's Drive
Shotton
CH5 1PP

01244 823547

Jack.Sargeant@senedd.cymru

Rhys ab Owen AS

66 Leckwith Road
Treganna
Caerdydd
CF11 8AP

0300 200 7220

Rhys.AbOwen@senedd.cymru

Alun Davies AS

Swyddfa Alun Davies AS
Athrofa Glynebwy
Stryd yr Eglwys
Glynebwy
NP23 6BE

01495 311 160

Alun.Davies@senedd.cymru

James Evans AS

2 Penycamlais
Rich Way
Aberhonddu
LD3 7EH

01874 793 142

James.Evans@senedd.cymru

Llyr Gruffydd AS

Canolfan Busnes Birch House
Hen Lon Parcwr
Rhutun
Sir Ddinbych
LL15 1NA

01824 703 593

Llyr.Gruffydd@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Joel James AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7263

Joel.James@senedd.cymru

Samuel Kurtz AS

16 High Street
Narberth
Sir Penfro
SA67 7AR

0300 200 7241

Samuel.Kurtz@senedd.wales

Sam Rowlands AS

Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

0300 200 7267

Sam.Rowlands@senedd.cymru

Carolyn Thomas AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

07541 711 107

Carolyn.Thomas@senedd.cymru

John Pockett

(Ni roddir cyfeiriad)