Grŵp Trawsbleidiol

Cymunedau Diwydiannol

Disgrifiad

 

Fforwm ar gyfer trafod mesurau a fydd yn gwella llesiant economaidd a chymdeithasol yn ardaloedd diwydiannol a chyn-ardaloedd diwydiannol Cymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Vikki Howells AS

 

Ysgrifennydd: Peter Slater

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 7 Chwefror 2023

 

Amser: 12.30 – 1.30 o’r gloch

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
E-bost: petercslater@btinternet.com

Aelodau