Grŵp Trawsbleidiol

Prifysgolion

Disgrifiad

Trafod materion sy'n peri pryder i'r sector addysg uwch yng Nghymru.

Bydd y grŵp yn ymgysylltu â'r holl randdeiliaid perthnasol ac yn craffu ar waith Llywodraeth Cymru ar y mater hwn.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Hefin David AS

 

Ysgrifennydd: Joshua Bell

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 23 Tachwedd 2022

 

Amser: I’w gadarnhau

 

Lleoliad: Ar-lein

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Joshua Bell

Aelodau

 • Hefin David AS (Cadeirydd)
 • Jayne Bryant AS
 • Mike Hedges AS
 • Laura Anne Jones AS
 • Sioned Williams AS
 • Joshua Bell - Prifysgolion Cymru
 • Yr Athro Paul Boyle - Prifysgol Abertawe
 • Dr Ben Calvert - Prifysgolion Cymru
 • Yr Athro Cara Carmichael Aitchison - Vice-Chancellor, Cardiff Metropolitan University
 • Louise Casella - Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Yr Athro Iwan Davies - Prifysgolion Cymru
 • Sophie Douglas - Prifysgolion Cymru
 • Yr Athro Maria Hinfelaar - Prifysgol Glyndŵr
 • Yr Athro Medwin Hughes - Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Kieron Rees - Prifysgolion Cymru
 • Becky Ricketts - Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr
 • Yr Athro Colin Riordan - Vice-Chancellor, Cardiff University
 • Professor Elizabeth Treasure - Prifysgol Aberystwyth
 • Dafydd Trystan - Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Amanda Wilkinson - Prifysgolion Cymru