Grŵp Trawsbleidiol

Y Ddeddf Teithio Llesol

Disgrifiad

Diben

 

Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar y Ddeddf Teithio Llesol yn fforwm trawsbleidiol ar gyfer trafod y broses o roi’r Ddeddf Teithio Llesol ar waith a’r camau a gymerir i wireddu’r uchelgais o sicrhau mai cerdded a beicio yw’r ffyrdd mwyaf naturiol ac arferol o deithio. Bydd y grŵp yn ymgysylltu â’r holl randdeiliaid perthnasol ac yn craffu ar waith Llywodraeth Cymru a chyrff eraill yn y maes hwn. Hefyd, bydd y grŵp yn ceisio codi ymwybyddiaeth o rôl bwysig teithio llesol wrth greu’r Gymru iach, ffyniannus a gwydn rydym oll am weld.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Huw Irranca-Davies

 

Ysgrifennydd: Chris Roberts

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Chris Roberts

Aelodau

 • Huw Irranca-Davies AS (Cadeirydd)
 • Jane Dodds AS
 • Janet Finch-Saunders AS
 • John Griffiths AS
 • Vikki Howells AS
 • Rhun ap Iorwerth AS
 • Sarah Murphy AS
 • Jenny Rathbone AS
 • Carolyn Thomas AS
 • Ken Barker - Cycling UK
 • Rebecca Brough - Y Cerddwyr
 • Richard Brunstrom - Cycling UK North Wales
 • Teresa Ciano - GoSafe, Road Safety Wales
 • Duncan Dollimore - Cycling UK
 • Sian Donovan - Pedal Power
 • David Edwards - Casnewydd Community Cycling
 • Richard Evans - Cycle Training Wales
 • Christine Farr - Welsh Network of Healthy Schools
 • Catherine Floyd - Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Matthew Gilbert - Trafnidiaeth Cymru
 • Rhiannon Hardiman - Living Streets
 • Mike Jones-Pritchard - Cyngor Caerdydd
 • Richard Keatinge - Beicio Bangor
 • Peter King - Cyngor Bro Morgannwg
 • Hugh Mackay - Cycling UK VofG
 • John Mather - Cycling UK (N Wales)
 • David Naylor - Wheelrights
 • Gwenda Owen - Cycling UK
 • Dareyoush Rassi - Wheelrights
 • Paula Renzel - Sustrans Cymru
 • Chris Roberts - Member Support Staff
 • Kaarina Ruta - CLLC
 • Emma Sandrey - Cyngor Caerdydd
 • John Sayce - Wheelrights
 • Ben Sears - CLLC
 • Gwyn Smith - Sustrans
 • Phil Snaith - Carmarthenshire Cycle Forum
 • Paul Streets - Cardiff Cycle City
 • Rhiannon Wade - Cyngor Caerdydd
 • Tom Wells - bikebikebike