Grŵp Trawsbleidiol

Rasio Ceffylau

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Rasio Ceffylau

 

 

Diben

Cefnogi a hyrwyddo‘r diwydiannau rasio ceffylau a cheffylau o waed pur yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Llyr Gruffydd AS

 

Ysgrifennydd: Jack Barton

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 22 Tachwedd 2022

 

Amser: 12.00yp – 1.30yp

 

Lleoliad: Ystafell Fideo Gynadledda

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jack Barton

Aelodau