Grŵp Trawsbleidiol

Nyrsio a Bydwreigiaeth

Disgrifiad

Diben

 

Darparu fforwm i Aelodau’r Senedd o bleidiau gwleidyddol gwahanol i gwrdd ag aelodau y Coleg Nyrsio Brenhinol er mwyn ystyried a trafod materion sy’n ymwneud â nyrsio a bydwreigiaeth.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jenny Rathbone AS

 

Ysgrifennydd: Helen Whyley

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Helen Whyley

Aelodau

  • Jenny Rathbone AS (Cadeirydd)
  • Rhun ap Iorwerth AS
  • Russell George AS
  • Aysima Harper - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
  • Richard Jones - Coleg Nyrsio Brehinol Cymru
  • Lisa Turnbull - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
  • Nick Unwin - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
  • Helen Whyley - Coleg Nyrsio Brehinol Cymru
  • Sarah Williamson - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru