Grŵp Trawsbleidiol

Eiddo Lesddaliad a Rhent

Disgrifiad

Diben

 

I drafod y materion yn y sector rhent lesddaliad, preifat a chymdeithasol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mike Hedges AS

 

Ysgrifennydd: Ben Beadle

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022

 

Amser: 10 o’r gloch

 

Lleoliad: Teams

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Ben Beadle

Aelodau