Gwaith wedi’u gwblhau ac adroddiadau cyhoeddedig – Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (y Pwyllgor) sydd wedi’i gwblhau ac adroddiadau cyhoeddedig drwy’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Biliau’r Senedd

 

Teitl

Dyddiad Cwblhau

Adroddiad ar Fil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

8 Ebrill 2022

Adroddiad ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

2 Mawrth 2022

 

 

Adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Iechyd a Gofal

25 Ebrill 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Iaith Arwyddion Prydain

25 Ebrill 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

4 Ebrill 2022

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 3 a Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Diogelwch Adeiladau

17 Mawrth 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael)

3 Mawrth 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

24 Chwefror 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2 a Memorandwm Rhif 3) Llywodraeth Cymru ar y Bil Iechyd a Gofal

14 Chwefror 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

11 Chwefror 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws)

8 Chwefror 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol

28 Ionawr 2022

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3 a Memorandwm Rhif 4) Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

17 Ionawr 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) Llywodraeth Cymru ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

10 Ionawr 2022

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diogelwch Adeiladau

10 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

9 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

7 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

7 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar

6 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Iechyd a Gofal

3 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Etholiadau

2 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

25 Tachwedd 2021

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

24 Tachwedd 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd)

17 Tachwedd 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol

3 Tachwedd 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar

21 Hydref 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

19 Hydref 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a'r Llysoedd

14 Hydref 2021

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Lluoedd Arfog

6 Hydref 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol

30 Medi 2021

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd

23 Medi 2021

 

Adroddiadau ar Gytundebau Rhyngwladol

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Cytundebau Rhyngwladol Cytundebau a drafodwyd ar 6 Mehefin 2022

22 Mehefin 2022

Cytundebau Rhyngwladol Cytundebau a drafodwyd ar 7 a 14 Mawrth 2022

23 Mawrth 2022

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 14 Chwefror 2022

2 Mawrth 2022

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 13 Rhagfyr 2021

11 Ionawr 2022

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 29 Tachwedd 2021

8 Rhagfyr 2021

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 1 Tachwedd 2021

9 Tachwedd 2021

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 4 Hydref 2021

14 Hydref 2021

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 13 Medi 2021

23 Medi 2021

 

 

Adroddiadau ar waith arall

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru

18 Tachwedd 2021

 

Gwaith craffu ar gyllidebau ddrafft Llywodraeth Cymru

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23

28 Ionawr 2022

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021