Gwaith wedi’u gwblhau ac adroddiadau cyhoeddedig – Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (y Pwyllgor) sydd wedi’i gwblhau ac adroddiadau cyhoeddedig drwy’r lincs isod.

 

 

Adroddiadau ar Biliau’r Senedd

 

Teitl

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad ar y Bil  Amaethyddiaeth (Cymru)

27 Ionawr 2023

Adroddiad ar y Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

23 Rhagfyr 2022

Adroddiad ar y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

17 Tachwedd 2022

Adroddiad ar Fil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig

Untro) (Cymru)

11 Hydref 2022

Adroddiad ar Fil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

8 Ebrill 2022

Adroddiad ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

2 Mawrth 2022

 

Adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

(Memorandwm Rhif 3 a Rhif 4) Llywodraeth Cymru ar y Bil

Diogelwch Ar-lein

27 Ionawr 2023

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 3) ar gyfer Bil Banc Seilwaith y Deyrnas Unedig

16 Ionawr 2023

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth

Cymru ar y Bil Esgyll Siarcod

16 Ionawr 2023

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memoranda Rhif 3 a Rhif 4) ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

13 Ionawr 2023

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Diogelwch Ar-lein

19 Rhagfyr 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth

Cymru ar y Bil Ysgolion

24 Tachwedd 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd)

23 Tachwedd 2022

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

22 Tachwedd 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Protocol Gogledd Iwerddon

9 Tachwedd 2022

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Caffael

26 Hydref 2022

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Banc Seilwaith y DU

13 Hydref 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diogelwch Ar-lein

28 Mehefin 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Iechyd a Gofal

25 Ebrill 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Iaith Arwyddion Prydain

25 Ebrill 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

4 Ebrill 2022

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 3 a Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Diogelwch Adeiladau

17 Mawrth 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael)

3 Mawrth 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

24 Chwefror 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2 a Memorandwm Rhif 3) Llywodraeth Cymru ar y Bil Iechyd a Gofal

14 Chwefror 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

11 Chwefror 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws)

8 Chwefror 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol

28 Ionawr 2022

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3 a Memorandwm Rhif 4) Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

17 Ionawr 2022

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) Llywodraeth Cymru ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

10 Ionawr 2022

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diogelwch Adeiladau

10 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

9 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

7 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

7 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar

6 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Iechyd a Gofal

3 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Etholiadau

2 Rhagfyr 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

25 Tachwedd 2021

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

24 Tachwedd 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd)

17 Tachwedd 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol

3 Tachwedd 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar

21 Hydref 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

19 Hydref 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a'r Llysoedd

14 Hydref 2021

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Lluoedd Arfog

6 Hydref 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol

30 Medi 2021

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd

23 Medi 2021

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar gyfer Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022

12 Rhagfyr 2022

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar gyfer Gorchymyn Newid Hinsawdd (Nwyon Tŷ Gwydr wedi’u Targedu) 2022

23 Tachwedd 2022

 

Adroddiadau ar Gytundebau Rhyngwladol

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Cytundebau Rhyngwladol Cytundebau a drafodwyd ar 26 Medi 2022

7 Hydref 2022

Cytundebau Rhyngwladol Cytundebau a drafodwyd ar 11 Gorffennaf 2022

19 Gorffennaf 2022

Cytundebau Rhyngwladol Cytundebau a drafodwyd ar 6 Mehefin 2022

22 Mehefin 2022

Cytundebau Rhyngwladol Cytundebau a drafodwyd ar 7 a 14 Mawrth 2022

23 Mawrth 2022

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 14 Chwefror 2022

2 Mawrth 2022

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 13 Rhagfyr 2021

11 Ionawr 2022

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 29 Tachwedd 2021

8 Rhagfyr 2021

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 1 Tachwedd 2021

9 Tachwedd 2021

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 4 Hydref 2021

14 Hydref 2021

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 13 Medi 2021

23 Medi 2021

 

 

Adroddiadau ar waith arall

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru

18 Tachwedd 2021

 

Gwaith craffu ar gyllidebau ddrafft Llywodraeth Cymru

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23

28 Ionawr 2022

 

Adroddiad Blynyddol

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad Blynyddol 2021/22

12 Hydref 2022

 

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021