Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Cyflwynwyd y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 08 Mehefin 2022.

 

Mae'r teitl hir i'r Bil yn nodi ei ddiben i wneud darpariaeth ynghylch rheoleiddio tai cymdeithasol; amodau cynlluniau cymeradwy ar gyfer ymchwilio i gwynion tai; ac at ddibenion cysylltiedig.

 

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hyn yn golygu bod Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sydd fel rheol yn dod o fewn cymhwysedd Senedd Cymru.

 

Derbyniwyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Chwefror 2023.

 

Cytunwyd ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Mawrth 2023.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Mawrth 2023

Ar 9 Mawrth 2023, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 187KB).

 

Cytunodd (PDF 41.0 KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 27 Mawrth 2023.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ei adroddiad (PDF 101KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 6) ar 27 Mawrth 2023.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 144KB) ar 27 Chwefror 2023.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Chwefror 2022

Ar 15 Chwefror 2023, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 193KB).

 

Cytunodd (PDF 41.0 KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 27 Chwefror 2023.

 

Ysgrifennodd (PDF 131 KB) y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai at y Pwyllgor Busnes ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 5) ar 23 Chwefror 2023.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 147KB) ar 27 Chwefror 2023.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Rhagfyr 2022

Ar 6 Rhagfyr 2022, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 226KB).


Cytunodd (PDF 40 KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 13 Ionawr 2023.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 171KB) ar 13 Ionawr 2023. Ymatebodd Llywodraeth Cymru ar 6 Chwefror 2022.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ei adroddiad (PDF 113KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 4) ar 13 Ionawr 2023.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Tachwedd 2022

Ar 17 Tachwedd 2022, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 167KB).

Cytunodd (PDF 40.5 KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 13 Ionawr 2023.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 171KB) ar 13 Ionawr 2023. Ymatebodd Llywodraeth Cymru ar 6 Chwefror 2022.


Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Hydref 2022
Ar 5 Hydref 2022, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 176KB).

Cytunodd (PDF 40KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 1 Rhagfyr 2022.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 150KB) ar 22 Tachwedd 2022. Ymatebodd Llywodraeth Cymru ar 6 Rhagfyr 2022.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Awst 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 125KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 18 Awst 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn  1 Rhagfyr 2022 (PDF 41.1 KB)

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 150KB) ar 22 Tachwedd 2022. Ymatebodd Llywodraeth Cymru ar 6 Rhagfyr 2022.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ei adroddiad (PDF 157KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, Memorandwm Atodol (Rhif 2) a Memorandwm Atodol (Rhif 3) ar 13 Rhagfyr 2022. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad (PDF 145 KB) ar 16 Ionawr 2023.


Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/08/2022

Dogfennau