Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Caffael

Cyflwynwyd y Bil Caffael (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 11 Mai 2022.

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai diben y Bil yw “gwneud darpariaeth ynghylch caffael.”

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

Derbyniwyd y darpariaethau o dan Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol 1 ar gyfer y Bil Caffael yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Mawrth 2023. Ni dderbyniwyd y darpariaethau o dan Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol 2.

Cytunwyd ar Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Caffael yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Gorffennaf 2023.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Mehefin 2023

Ar 21 Mehefin 2023 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 157 KB).

Cytunodd (PDF 40.5KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 3 Gorffennaf 2023.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 202 KB) ar 3 Gorffennaf 2023.
Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 8 Awst 2023.


Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Chwefror 2023

Ar 6 Chwefror 2023 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 574 KB).


Cytunodd (PDF 41.1KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn  13 Mawrth 2023.

 

Ar 13 Mawrth 2023, cytunodd (PDF 54.1 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 23 Mawrth 2023. 

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 291KB) ar 14 March 2023.  Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 18 Ebrill 2023.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Rhagfyr 2022

Ar 19 Rhagfyr 2022 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 503 KB).


Cytunodd (PDF 40.5KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn  2 Mawrth 2023.

Ar 7 Chwefror 2023, cytunodd (PDF 41.1 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 13 Mawrth 2023.

Ar 13 Mawrth 2023, cytunodd (PDF 54.1 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 23 Mawrth 2023.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 291KB) ar 14 March 2023.  Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 18 Ebrill 2023.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Rhagfyr 2022
Ar 6 Rhagfyr 2022 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 503 KB).


Cytunodd (PDF 40.4KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 16 Chwefror 2023.

Ar 10 Ionawr 2023, cytunodd (PDF 40.5 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 2 Mawrth 2023.

Ar 7 Chwefror 2023, cytunodd (PDF 41.1 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 2 Mawrth 2023.

Ar 13 Mawrth 2023, cytunodd (PDF 54.1 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 23 Mawrth 2023.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 291KB) ar 14 March 2023.  Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 18 Ebrill 2023.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Gorfennaf 2022

Ar 11 Gorffennaf 2022 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 186 KB).

 

Cytunodd (PDF 41.2KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 10 Tachwedd 2022.

Ar 20 Medi 2022, cytunodd (PDF 43.1 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 24 Tachwedd 2022.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 326KB) ar 26 Hydref 2022. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 14 Tachwedd 2022.


Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Mehefin 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 215 KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 9 Mehefin 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 6 Hydref 2022

 

Ar 28 Mehefin 2022, cytunodd (PDF 43KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 10 Tachwedd 2022.

Ar 20 Medi 2022, cytunodd (PDF 43.1 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 24 Tachwedd 2022. 

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 326KB) ar 26 Hydref 2022. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 14 Tachwedd 2022.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2022

Dogfennau