Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Caffael

Cyflwynwyd y Bil Caffael (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 11 Mai 2022.

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai diben y Bil yw “gwneud darpariaeth ynghylch caffael.”

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Gorffennaf 2022

Ar 11 Gorffennaf 2022 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 186 KB).

 

Cytunodd (PDF 41.2KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 10 Tachwedd 2022.

Ar 20 Medi 2022, cytunodd (PDF 43.1 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 24 Tachwedd 2022

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 326KB) ar 26 Hydref 2022.


Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Mehefin 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 215 KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 9 Mehefin 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 6 Hydref 2022

 

Ar 28 Mehefin 2022, cytunodd (PDF 43KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 10 Tachwedd 2022.

Ar 20 Medi 2022, cytunodd (PDF 43.1 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 24 Tachwedd 2022

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 326KB) ar 26 Hydref 2022.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2022

Dogfennau