Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

Cyflwynwyd Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 9 Mawrth 2021.

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Senedd fel arfer.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 22 Mawrth 2021.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/03/2021

Dogfennau