Gwaith wedi'u gwblhau - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd wedi’i gwblhau drwy’r lincs isod.

Ymchwiliadau

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad cwblhau

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd

15 Rhagfyr 2021

Deddfwriaeth

Teitl y ddeddfwriaeth

Dyddiad cwblhau

 

 

 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

 

Teitl y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaetho

Dyddiad cwblhau

 

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor drwy ddefnyddio’r lincs isod:

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddiedig

 

 

 

Adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddiedig

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal (PDF 283KB)

16 Rhagfyr 2021

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021