Gwaith wedi'u gwblhau - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd wedi’i gwblhau drwy’r lincs isod.

Ymchwiliadau

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad cwblhau

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd

15 Rhagfyr 2021

Craffu ar gyrff iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

13 Ionawr 2022

Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

13 Ionawr 2022

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

4 Awst 2022

Deddfwriaeth

Teitl y ddeddfwriaeth

Dyddiad cwblhau

 

 

 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

 

Teitl y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaetho

Dyddiad cwblhau

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

15 Chwefror 2022

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Iechyd a Gofal

25 Ebrill 2022

 

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor drwy ddefnyddio’r lincs isod:

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddiedig

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 (pdf 426kb)

Ymateb Llywodraeth Cymru (pdf 67kb)

4 Chwefror 2022

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Corff Llais y Dinesydd (PDF 130KB)

30 Mawrth 2022

Aros yn iach? Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru (PDF 1,970KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 363KB)

7 Ebrill 2022

Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai (PDF 1,400KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 442KB)

15 Mehefin 2022

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (PDF 132KB)

1 Gorffennaf 2022

 

Adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddiedig

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal (PDF 283KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 7,779KB)

16 Rhagfyr 2021

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau (PDF 291KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 496KB)

15 Chwefror 2022

Adroddiad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Iechyd a Gofal (Memoranda Rhif 2 a Rhif 3) (PDF 246KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 374KB)

15 Chwefror 2022

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 4) ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal (PDF 117KB)

25 Ebrill 2022

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021