Gwaith craffu cyffredinol ar waith Gweinidogion sydd â chyfrifoldeb dros iechyd a gofal cymdeithasol

Gwaith craffu cyffredinol ar Lywodraeth Cymru a’i swyddfeydd a’i chyrff cyhoeddus cysylltiedig y mae eu cyfrifoldebau’n dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/08/2021