Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Cynhaliodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol sesiwn dystiolaeth lafar gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) yn ystod tymor yr hydref yn 2021 i ystyried eu strategaeth ar y cyd, Cymru Iachach: ein strategaeth gweithlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

 

Er mwyn llywio'r sesiwn dystiolaeth lafar, ac unrhyw waith pellach y gallai'r Pwyllgor ddymuno ei wneud mewn perthynas â'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, cyhoeddwyd galwad wedi'i thargedu am dystiolaeth ysgrifenedig.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/08/2021

Dogfennau

Ymgynghoriadau