Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi nodi’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol fel thema drawsbynciol ar gyfer y Chweched Senedd.

 

Yn ogystal â sicrhau bod ystyried materion sy’n ymwneud â’r gweithlu yn rhan annatod o’i holl weithgarwch (gweler gwe dudalennau perthnasol yr ymchwiliad i gael gwybodaeth), bydd y Pwyllgor hefyd yn cynnal gweithgarwch penodol sy’n canolbwyntio ar y gweithlu.

 

Hyd yma mae’r Pwyllgor wedi:

 

>>>> 

>>>Cynnal cyfres o wrandawiadau cyn penodi ar gyfer penodiadau cyhoeddus iechyd a gofal cymdeithasol arwyddocaol.

>>>Yn yr hydref 2021, cyhoeddwyd galwad wedi'i thargedu am dystiolaeth ysgrifenedig ar y strategaeth gweithlu ar y cyd rhwng Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru: Cymru iachach: ein strategaeth gweithlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

>>>Ar 4 Tachwedd 2021, cynhaliodd sesiwn dystiolaeth lafar ar y strategaeth gweithlu ar y cyd â’r corff Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru (CChC), i ystyried eu strategaeth ar y cyd. Ar ôl y sesiwn ysgrifennodd y Pwyllgor at AaGIC a CChC, Iechyd a Gofal Digidol Cymru, ac at undebau iechyd a gofal cymdeithasol.

>>>Ar 8 Rhagfyr 2022, ymwelodd ag Ysgol Nyrsio Prifysgol De Cymru i gwrdd â myfyrwyr, staff ac academyddion ac i weld y cyfleusterau.

<<< 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/08/2021

Dogfennau

Ymgynghoriadau