Craffu ar Gynllun y Gaeaf ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021 i 2022 Llywodraeth Cymru

 Ym mis Hydref 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun y Gaeaf ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021-22.

 

Mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnal ymchwiliad byr i gynllun y gaeaf Llywodraeth Cymru, i edrych yn benodol ar:

 

  • pa mor dda y mae gwasanaethau'n ymdopi, gan gynnwys unrhyw bwyntiau pwysau a meysydd pryder penodol wrth inni symud ymhellach i'r gaeaf;
  • effeithiolrwydd dull eleni o gynllunio ar gyfer y gaeaf; ac
  • unrhyw wersi i'w dysgu ar gyfer y gaeaf nesaf.

 

 

Dyma’r gwaith sydd wedi ei wneud hyd yma:

 

§   Ar 10 Chwefror 2022, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu gyda'r   Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Gynllun y Gaeaf ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021 i 2022 Llywodraeth Cymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/11/2021

Dogfennau

Papurau cefndir