Gwaith wedi’u gwblhau ac adroddiadau cyhoeddedig - Y Pwyllgor Cyllid

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith Y Pwyllgor Cyllid sydd wedi’i gwblhau ac adroddiadau cyhoeddedigdrwy’r lincs isod.

Gwaith parhaus

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad yr adroddiad

 

 

 

 

Ymchwiliadau

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad cwblhau

Gwaith craffu blynyddol ar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Tachwedd 2022

Gwaith craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru

Tachwedd 2022

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2023-24

Hydref 2022

Trefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE

Hydref 2022

Gwrandawiad cyn penodi – Yr Ymgeisydd a Ffafrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru

Medi 2022

Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2022-23

Gorffennaf 2022

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22

Mawrth 2022

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23

Chwefror 2022

Enwebu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Ionawr 2022

Gwaith craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru       

Tachwedd 2021

Gwaith craffu blynyddol ar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Tachwedd 2021

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23

Hydref 2021

Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2021-22

Gorffennaf 2021

 

Deddfwriaeth ystyriwyd gan y Pwyllgor Cyllid

Teitl Bil y Senedd

Dyddiad cwblhau

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Tachwedd 2022

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Hydref 2022

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pwer i Addasu)

Medi 2022

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Mawrth 2022

 

Offerynnau Statudol

Teitl y Offerynnau Statudol

Dyddiad cwblhau

Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

SL(6)268 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022

Hydref 2022

Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2021

Ionawr 2022

 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

 

Teitl y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaetho

Dyddiad cwblhau

Bil Banc Seilwaith y DU

Hydref 2022

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021