Gwaith wedi'u gwblhau - Y Pwyllgor Cyllid

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith Y Pwyllgor Cyllid sydd wedi’i gwblhau drwy’r lincs isod.

Ymchwiliadau

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad cwblhau

Gwaith craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru       

Tachwedd 2021

Gwaith craffu blynyddol ar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Tachwedd 2021

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23

Hydref 2021

Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2021-22

Gorffennaf 2021

Deddfwriaeth

Teitl y ddeddfwriaeth

Dyddiad cwblhau

 

 

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021