Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2023-24

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gosod ei Cyllideb Atodol ar gyfer 2023-24 ar 13 Mehefin 2023. Mae'r gyllideb yn diwygio Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

 

Ar ôl ei osod, bydd y Pwyllgor Cyllid yn cynnal sesiwn graffu ar y gyllideb atodol ac yn cyhoeddi ei adroddiad.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad (PDF, 530KB) Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2023-24 ar 11 Gorffennaf 2022.

 

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ei hymateb (PDF, 240KB) i adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor Cyllid ar 11 Awst 2023.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/05/2023

Dogfennau