Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

09.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

09.30-09.35

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-01-21 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)713 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Swm Penodedig o Rent Perthnasol) (Cymru) (Diwygio) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

09.35-09.45

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)691 - Gorchymyn Iechyd a Gofal Digidol Cymru (Sefydlu ac Aelodaeth) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)692 - Rheoliadau Iechyd a Gofal Digidol Cymru (Aelodaeth a Gweithdrefn) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(5)693 - Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 3) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(5)694 - Rheoliadau Cyfarpar Diogelu Personol (Trefniadau Dros Dro) (Coronafeirws) (Cymru) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd, ac i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

3.5

SL(5)697 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-21 – Papur 17 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 11 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.6

SL(5)705 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 22) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 18 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 19 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 20 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-21 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 18 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 22 – Datganiad ysgrifenedig, 17 Rhagfyr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.7

SL(5)715 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 24 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-21 – Papur 26 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 23 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 27 – Datganiad ysgrifenedig, 23 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.8

SL(5)706 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 28 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 29 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 30 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-21 – Papur 31 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 18 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 32 – Datganiad ysgrifenedig, 18 Rhagfyr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.9

SL(5)708 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 33 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 34 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 35 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-21 – Papur 36 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 19 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 37 – Datganiad ysgrifenedig, 19 Rhagfyr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.10

SL(5)711 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 38 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 39 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 40 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-21 – Papur 41 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 21 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 42 – Datganiad ysgrifenedig, 22 Rhagfyr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.11

SL(5)709 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 43 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 44 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 45 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-21 – Papur 46 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 21 Rhagfyr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.12

SL(5)710 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 47 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 48 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 49 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-21 – Papur 50 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 21 Rhagfyr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

09.45-09.50

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

4.1

SL(5)689 - Rheoliadau Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 51 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 52 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 53 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

 

09.50-09.55

5.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

5.1

SL(5)685 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws a Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 54 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 55 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

5.2

SL(5)696 – Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 56 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 57 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

5.3

SL(5)699 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Mangre Ysgol a Mangre Sefydliad Addysg Bellach) (Cymru) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 58 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 59 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

09.55-10.00

6.

Adroddiad Rheol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-01-21 – Papur 60 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-01-21 – Papur 61 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r adroddiad.

 

10.00-10.05

7.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

7.1

WS-30C(5)209 - Rheoliadau Gwrteithiau a Deunydd Amoniwm Nitrad (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2021

CLA(5)-01-21 – Papur 62 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-01-21 – Papur 63 – Sylwebaeth

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

7.2

WS-30C(5)210 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 64 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-01-21 – Papur 65 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

10.05-10.10

8.

Datganiadau ysgrifenedig o dan y protocol rhwng Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor.

8.1

PS(5)001 - Rheoliadau Cytundeb Amaeth Sefydliad Masnach y Byd (Cymorth Domestig) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 66 – Datganiad ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'i fod wedi'i osod yn unol â'r Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor ar graffu ar reoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

 

10.10-10.20

9.

Papurau i'w nodi

9.1

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon: Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

CLA(5)-01-21 – Papur 67 - Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon, 14 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Economi Cynulliad Gogledd Iwerddon ac, mewn sesiwn breifat, cytunwyd i ymateb cyn gynted â phosibl.

 

9.2

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Bil Pysgodfeydd y DU

CLA(5)-01-21 – Papur 68 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 16 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

9.3

Llythyr oddi wrth y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Bil Cam-drin Domestig

CLA(5)-01-21 - Papur 69 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, 16 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip.

 

9.4

Gohebiaeth gan Gomisiwn y Gyfraith: Papur ymgynghori ar Dribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru

CLA(5)-01-21 - Papur 70 - Gohebiaeth gan Gomisiwn y Gyfraith, 17 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 71 – Datganiad ysgrifenedig, 17 Rhagfyr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a’r datganiad ysgrifenedig.

 

9.5

Datganiad gan Lywodraeth y DU: Diweddariad ar Fil Marchnad Fewnol y DU

CLA (5)-01-21 - Papur 72 - Datganiad gan Lywodraeth y DU, 17 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad gan Lywodraeth y DU mewn perthynas â Bil Marchnad Fewnol y DU ac mewn sesiwn breifat cytunwyd i ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

9.6

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cyfarfod Gweinidogion o sector gwaith amgylchedd Cyngor Prydain-Iwerddon

CLA(5)-01-21 – Papur 73 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 18 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

9.7

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Bil Amaethyddiaeth y DU

CLA(5)-01-21 – Papur 74 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 22 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

 

9.8

Llythyr gan Gymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Newidiadau i Gyfradd Uwch y Dreth Trafodiadau Tir

CLA(5)-01-21 – Papur 75 - Llythyr gan Gymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 5 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl.

 

9.9

Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol

CLA(5)-01-21 – Papur 76 – Llythyr gan Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 5 Ionawr 2021

CLA(5)-01-21 – Papur 77 – Llythyr gan Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 5 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

9.10

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau’r UE)

CLA(5)-01-21 – Papur 78 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 6 Ionawr 2020

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

9.11

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach

CLA(5)-01-21 – Papur 79 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 7 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

10.20

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o Eitem 1 y cyfarfod ar 18 Ionawr 2021.

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o Eitem 1 y cyfarfod ar 18 Ionawr 2021.

 

10.20-10.40

11.

Gorchymyn Arfaethedig yn y Cyfrin Gyngor: Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021 - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-01-21 – Papur 80 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried ei adroddiad ar Orchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau. Nododd y Pwyllgor y byddai’r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 14 Ionawr 2021.

 

10.40-11.00

12.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar Fil yr Amgylchedd - trafod y materion o bwys

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

 

CLA(5)-01-21 – Papur 81 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-01-21 – Papur 82 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 23 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd a chytunodd i drafod ymateb y Gweinidog i’w lythyr mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

11.00-11.05

13.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-01-21 – Papur 83 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 23 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

11.05-11.15

14.

Fframweithiau Cyffredin - diweddariad

CLA(5)-01-21 – Papur 84 – Crynodeb o'r cytundeb amlinellol ar gyfer y Fframwaith Safonau Cyfansoddiadol a Labelu Bwyd

CLA(5)-01-21 – Papur 85 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 18 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 86 -  Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at Gadeirydd y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, 21 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 87 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, 22 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y diweddariadau gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â Fframweithiau Cyffredin.