SL(5)697 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 11 Rhagfyr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 11 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym am 4.00 a.m. ar 12 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 144KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/12/2020

Dogfennau