SL(5)705 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 22) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 18 Rhagfyr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 18 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym ar: 4am ar 19 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 130KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/12/2020

Dogfennau