SL(5)715 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 23 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym: am 9.00 a.m. ar 24 Rhagfyr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 29 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 136KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Ionawr 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/12/2020

Dogfennau