Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dyma gyfle i gyflwyno cyfarfodydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. Gall y rhan hon gynnwys unrhyw faterion ymarferol neu hysbysiadau ar gyfer y cyfarfod, yn ogystal ag ymddiheuriadau a anfonwyd gan Aelodau'r Pwyllgor a manylion ynghylch unrhyw Aelodau a fydd yn dirprwyo.

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/06/2016