PDCC a Brexit - Gohebiaeth

Mae unrhyw ohebiaeth arall sy’n ymwneud â Biliau; Is-ddeddfwriaeth; Offerynnau Statudol y mae angen Cydsyniad arnynt; Datganiadau Ysgrifenedig a wneir o dan Reol Sefydlog 30C; a Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar gael ar y dudalen berthnasol sy'n ymwneud â'r eitem benodol o ddeddfwriaeth.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/12/2017

Dogfennau