Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/09/2016