Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth 2020

Cyflwynwyd Bil Amaethyddiaeth (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 16 Ionawr 2020.

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad  y Senedd i ddeddfu ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Senedd fel arfer.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil gerbron y Senedd ar 12 Chwefror 2020.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn dydd Iau 14 Mai 2020 (Diwygiedig ar 17 Ebrill 2020).

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/02/2020

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Busnes

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu