Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dyma'r papurau sy'n cael eu dwyn i sylw'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol dros dro.

Yn gyffredinol, defnyddir hwn fel pennawd agenda yn unig, gan fod papurau unigol a gohebiaeth yn cael eu cynnwys ymhlith manylion y materion y maent yn berthnasol iddynt.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/06/2016