SL(5)689 - Rheoliadau Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 4 Rhagfyr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 8 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Yn ymwneud a’r UE (PDF 99KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/12/2020

Dogfennau